เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ

on

  • 353 visualizações

 

Estatísticas

Visualizações

Visualizações totais
353
Visualizações no SlideShare
312
Visualizações incorporadas
41

Actions

Curtidas
0
Downloads
1
Comentários
0

1 Incorporado 41

http://nuttawat602.blogspot.com 41

Categorias

Carregar detalhes

Uploaded via as Adobe PDF

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Sua mensagem vai aqui
    Processing...
Publicar comentário
Editar seu comentário

เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ Document Transcript

  • Credit: http://forum.o2dual.com   เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551) สอบเดือน ก.พ. 2552 เฉลยข ้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 Onet 52 1. 1 2. 4 3. 4 4. 2 5. 2 6. 1 7. 1 8. 2 9. 2 10. 4 11. 4 12. 1 13. 4 14. 2 15. 4 16. 4 17. 3 18. 2 19. 1 20. 1 21. 4 22. 2 23. 1 24. 4 25. 4 26. 2 27. 3,4 28. 3 29. 4 30. 4 31. 2 32. 3 33. 1 34. 4 35. 4 36. 2 37. 1 38. 1 39. 1 40. 3 41. 3,4 42. 2 43. 2 44. 3 45. 1 46. 2 47. 1 48. 4 49. 1 50. 1 51. 3 52. 3 53. 4 54. 2 55. 4 56. 3 57. 1 58. 2 59. 3 60. 2 61. 1 62. 3 63. 1 64. 4 65. 1 66. 2 67. 3 68. 1 69. 3 70. 2 71. 1 72. 2 73. 3 74. 4 75. 4 76. 3 77. 4 78. 3 79. 3 80. 1 81. 2 82. 1 83. 3 84. 2 85. 2 86. 3 87. 3 88. 4 89. 3 90. 3 91. 2 92. 3 93. 3 94. 1 95. 3 96. 1 97. 4 98. 1 99. 4 100. 3 เฉลยจาก คู่มือเฉลยข ้อสอบจริง onet 52 จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข ้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ คู่มือเฉลย สทศ. ข ้อ 27. 3,4 เป็น 27. 3 ข ้อ 41. 3,4 เป็น 41. 4