SlideShare is now on Android. 15 million presentations at your fingertips.  Get the app

×
 • Compartilhar
 • Email
 • Incorporado
 • Curtir
 • Salvar
 • Conteúdo privado
 

Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme

por on Jan 31, 2010

 • 2,817 visualizações

 

Estatísticas

Visualizações

Visualizações totais
2,817
Visualizações no SlideShare
2,812
Visualizações incorporadas
5

Actions

Curtidas
0
Downloads
28
Comentários
1

1 Incorporado 5

http://www.slideshare.net 5

Categorias

Carregar detalhes

Carregado através de SlideShare como Microsoft PowerPoint

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancelar

11 de 1anterioresseguinte

 • cemhatip cemhatip gfgd 3 anos atrás
  Tem certeza que quer?
  Sua mensagem vai aqui
  Processando...
Publicar comentário
Editar seu comentário

Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme Presentation Transcript

 • Bicepstend. İle SST arası hipoekjen alan, yalancı yırtık
  Kalsifiktendinit
  Rotatorkaftend. Heterojen görünümü.interdigitasyona bağlı
 • Patolojİkkarakterİstİkler
 • Patolojİkkarakterİstİkler
  PATOGENEZİS VE EPİDEMİYOLOJİ
  Multifaktöryel;
  Extrensik mekanizmalar
  İntrensik mekanizmalar
  Sıklıkla Supraspinatusyaralanması
  Yırtıklar genelde Rotatorintervalin kenarından başlar
  Artiküler yüzeyde sıklıkla parsiyel yırtık
 • Patolojİkkarakterİstİkler
  EXTRENSİK MEKANİZMALAR
  Akut makro travma,
  Tekrarlayan minör travma
  ( akut travmadan daha ön planda)
  Tendonlar üzerindeki strese bağlı “mikro yırtıklar”
 • Patolojİkkarakterİstİkler
  İNTRENSİK MEKANİZMALAR
  Rotatorkafvaskülaritesi
  en sık tartışılan faktör
  Histolojik incelemelerde ;
  dejeneratif delikler (yırtıklar)
  Düşük enerji mekanizmaları ile oluşan yırtıklar ?
 • GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
 • Mrg bulgularI
  Rotatorkaf yırtıkları yada tendinözavulzyonlar; MRG de hiperintens
  Tüm sekanslarda gözlenebilir fakat
  T2 AS izlenmesi daha spesifik
  Eğer yırtıklar;
  hipertrofiksynovium,
  granülasyon dokusu
  fibröz doku ile dolmuş ise,
  Tüm sekanslarda dah az artmış bir intensiteyada hipointens gözlenebilir.
 • Mrg bulgularI
  Yırtık boyutunun büyük olması diagnostik değer
  Raporlandırmada;
  Boyut,
  Retkraksiyon derecesi
  Kas yapılarını durumu
  Kemik yapı bulguları
  Komplet yırtıklar için
  sensivite ve spesifite: % 84-100, % 93-99
 • Mrg bulgularI
  Parsiyel yırtıklarda, tendonun bir bölgesinde hiperintens alan
  Derin fiberlerdeki yırtık (=delaminasyon)
  artiküler yırtık için diagnostik
  İntrasubstans patolojik durumlar (tendinozis) yalancı pozitiflik
  Artiküler yüzeydeki, yer değiştirmemiş fleplerde ise yalancı negatiflik
 • Mrg bulgularI
  MR artrografi; abduksiyon ve external rotasyonda en duyarlı değerlendirme
  Bursal taraf yırtıkları;
  rotatorkafyüzeyeltendonlarınıaralar,
  derin fiberleri böler
  Parsiyel yırtıklar için;
  sensivite ve spesifite %35-92, %85-99
 • Mrg bulgularI
  Oblikkoronal T2 AS
  Glenohumeral ve SSB de artmış sıvıdsıvı
  (siyah ok)
  Rotatorkaf ta komplet yırtık (beyaz ok)
  Oblikkoronal PDA imaj;
  Artiküler tarafta (beyaz ok) bursal taraftakine (siyah ok) göre daha retraktekomplet yırtık
 • Oblikkoronal T2 AS imaj,
  Rotatorkaftaparsiyel yırtık
  Artiküler yüz
  ayrılmış flep
  Artiküler yüze yapışan tendon
  Bursal yüz
  Bursal yüz
  Bursal fiber
  Bursal fiber yapışma yeri
  Bursaleffüzyon
  Oblikkoronal PDA imaj;
  Parsiyel yırtık;
  Oblikkoronal T2 AS imaj;
 • UsgbulgularI
  Komplet yırtık US bulguları;
  Rotatorkaf dokusunun yokluğu yada görülememesi,
  Tam kat hipoekoikdefekt,
  Fokal incelme,
  Roatatorkaf dış konturunda konveksite kaybı,
  Defekte yada humerus başına doğru deltoid kasın komprese olması,
 • UsgbulgularI
  “Çıplak kartilaj işareti”
  Sekonderosseöz bulgular,
  USG ninsensivite ve spesivitesi;
  % 57-95 % 76-94
  USG de yırtık boyutu sensivite
  > 3 cm de % 100
 • UsgbulgularI
  Parsiyel yırtıklarla ilgi US bilgilerimiz yeni;
  Artiküler yada bursal yüzeyde hipoekoikdefekt,
  Rotatorkaftafokalhipoekoikzon,
  Rotatorkafta geniş lineer ekoejenite,
  Rotatorkafta incelme,(pasif hareketler sırasında)
  Konveksite kaybı,
  Bu bulgular ,doğrulayacı tanı metodu (artrografi, artroskopi ve cerrahi) olmadan elde olduğundan yalancı pozitiflik
 • UsgbulgularI
  Yırtık alanını dolduran sıvı ve debris
  Retrakte SST
  Deltoid kasın, humerus başına
  doğru hareketi ve konveksite kaybı
  Koronal US imaj;
  komplet yırtık
 • Koronal US imaj; massifkomplet yırtık
  Sıvı koleksiyonu
  “Çıplak kartilaj işareti”
  Koronal US imaj;
  Komprese deltoid kasının (D)humerus başına doğru hareketi
  Humerus başı
 • Koronal US imaj: komplet yırtık, retraktetendon(kıvrımlı ok)
  Sıvı ve
  debris
  delaminasyon
  Bursal yüz yapışma yeri
  Kemik düzensizlik
  “Çıplak kartilaj işareti”
  Retraktetendon
  Komplet yırtık
  Artroskopik görüntü korelasyonu;
 • Koronal US imaj; parsiyel yırtık,
  heterojen ekojenite(düz oklar)
  Bursal yüzdeki sağlam fiber
  Artiküler yüzde parsiyel yırtık ve sıvı kolleksiyonu
  Artiküler yüzdeki yırtık alanı
  Transvers US imaj; SST ‘unda parsiyel yırtık
 • sonuç
  Rotatorkaf lezyonlarına yönelik görüntüleme yöntem ve bulguları son 10 yıl içerisinde gelişti,
  Tanısal doğruluk,
  Optimize edilmiş teknikler,
  Anatomik oluşumları ve
  Patolojik durumları iyi anlamak ile mümkün.
  MR ve USG yöntemleri, teknolojik kısıtlılığa ve operatörlerin kabiliyetleriyle orantılı kıstlıydı
  Komplet yırtıklarda doğruluk payı yüksek iken parsiyel yırtıklarda başarı daha az.
 • teşekkürler
  ROTATOR CUFF: EVALUATİON WİTH US AND MR İMAGİNG.
  Radiographics;1999,19: 685-705