2º eso estructuras

1.595 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.595
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

2º eso estructuras

  1. 1. ESTRUCTURAS <ul><li>DEFINICIÓN
  2. 2. HISTORIA
  3. 3. ESFORZOS
  4. 4. ELEMENTOS DUNHA ESTRUCTURA
  5. 5. TRIANGULACIÓN
  6. 6. PERFÍS
  7. 7. TIPOS DE ESTRUCTURAS ARTIFICIAIS </li></ul>
  8. 8. DEFINICIÓN <ul><li>UNHA ESTRUCTURA É UN CONXUNTO DE ELEMENTOS CAPACES DE SOPORTAR FORZAS E TRANSMITILAS A OS PUNTOS ONDE SE APOIA CO FIN DE SER RESISTENTE E ESTABLE
  9. 9. UNHA PRIMEIRA CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS É
  10. 10. NATURAIS
  11. 11. ARTIFICIAIS </li></ul>
  12. 12. ESTRUCTURA <ul><li>AS FORZAS QUE TEN QUE AGUANTAR UNHA ESTRUCTURA SON: </li></ul><ul><ul><li>O PESO DA PROPIA ESTRUCTURA (RAÑACEOS)
  13. 13. O PESO DO QUE CONTÉN A ESTRUCTURA(MOBLES NUNHA VIVENDA, COCHES NUNHA PONTE...)
  14. 14. MOVEMENTOS OU FORZAS QUE FAN NO INTERIOR DA ESTRUCTURA(PRESIÓN, VIBRACIÓN)
  15. 15. FORZAS DESDE O EXTERIOR (VENTO, TERREMOTO...) </li></ul></ul>
  16. 16. EXEMPLOS DE ESTRUCTURAS
  17. 17. HISTORIA <ul><li>PREHISTORIA
  18. 18. ANTIGÜIDADE
  19. 19. ROMA
  20. 20. ALTA IDADE MEDIA
  21. 21. BAIXA IDADE MEDIA
  22. 22. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
  23. 23. ACTUALIDADE </li></ul>
  24. 24. ANTIGÜIDADE <ul><li>COLUMNA CON LINTEL </li></ul>
  25. 25. ROMA <ul><li>ARCOS, BÓVEDA, CÚPULA </li></ul>
  26. 26. IDADE MEDIA MUROS DE CARGA, ARCOS DE MEDIO PUNTO
  27. 27. GÓTICO ARCO OXIVAL
  28. 28. GÓTICO ARBOTANTES
  29. 29. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>ACEIRO </li></ul>
  30. 30. ACTUALIDADE EDIF. CHRYSLER
  31. 31. ACTUALIDADE
  32. 33. ESFORZOS <ul><li>TRACCIÓN
  33. 34. COMPRESIÓN
  34. 35. FLEXIÓN
  35. 36. CIZALLA
  36. 37. TORSIÓN
  37. 38. (PANDEO) </li></ul>
  38. 39. TRACCIÓN <ul><li>UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A TRACCIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A ESTIRALO </li></ul>
  39. 40. COMPRESIÓN <ul><li>UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A COMPRESIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A ACORTALO </li></ul>
  40. 41. CONSTRUCCIÓN DUN PILAR
  41. 42. FLEXIÓN <ul><li>UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A FLEXIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A DOBRALO </li></ul>
  42. 43. FLEXIÓN NUN ELEMENTO SOMETIDO A FLEXIÓN HAI UNHA PARTE QUE SUFRE TRACCIÓN E OUTRA COMPRESIÓN
  43. 44. TORSIÓN <ul><li>UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A TORSIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A RETORCELO </li></ul>
  44. 45. CIZALLA <ul><li>UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A CORTE OU CIZALLA CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A CORTALO </li></ul>
  45. 46. PANDEO <ul><li>O PANDEO É UNHA DEFORMACIÓN PRODUCIDA POR UN EXCESO DE COMPRESIÓN NUN ELEMENTO DEMASIADO DELGADO </li></ul>
  46. 47. EXEMPLO ESFORZOS Tr F C
  47. 48. ESFORZOS T F TORS
  48. 49. ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS <ul><li>ALICERCE
  49. 50. COLUMNAS
  50. 51. VIGAS
  51. 52. FORXADOS(BOVEDILLA) </li></ul><ul><li>TIRANTES
  52. 53. BARRAS (PERFÍS)
  53. 54. NÓS
  54. 55. ARCOS E OUTROS </li></ul>
  55. 56. ELEMENTOS DE ESTRUTURAS <ul><li>ALICERCE. O ELEMENTO SOBRE O QUE APOIA TODA A ESTRUTURA E QUE FIXA A Ó CHAN
  56. 57. COLUMNAS. ELEMENTO VERTICAL
  57. 58. VIGA. ELEMENTO HORIZONTAL </li></ul>
  58. 59. ELEMENTOS DE ESTRUTURAS <ul><li>FORXADO. SUPERFICIE HORIZONTAL QUE SE APOIA NAS COLUMNAS E QUE CONSTITUE O PISO. EMPREGA BOVEDILLAS, VIGAS E HORMIGÓN. </li></ul>
  59. 61. ELEMENTOS DE ESTRUTURAS <ul><li>OS PERFÍS SON BARRAS DE DIFERENTES SECCIÓNS
  60. 62. PERMITEN FACER MÁIS RESISTENTE E LIXEIRA UNHA BARRA </li></ul>
  61. 63. ELEMENTOS DE ESTRUTURAS <ul><li>TIRANTES OU TENSORES (DE ACEIRO) </li></ul>TIRANTE
  62. 64. <ul><li>NÓS. SON OS PUNTOS DE UNIÓN DE DÚAS BARRAS </li></ul>
  63. 65. ESCUADRAS, CERCHAS, ARCOS
  64. 66. <ul><li>UNHA ESTRUTURA É RESISTENTE CANDO CONSERVA A SÚA FORMA Ó APLICARLLE CARGAS.
  65. 67. A ÚNICA FIGURA XEOMÉTRICA INDEFORMABLE É O TRIÁNGULO </li></ul>ESTRUTURAS RESISTENTES
  66. 68. CÁLCULO DE ESFORZOS <ul><li>POR ÓNDE ROMPEN AS ESTRUTURAS?
  67. 69. QUE PUNTO DUNHA BARRA SUFRE MÁIS?
  68. 70. QUÉ INFLÚE? </li></ul>
  69. 71. QUE BARRA ROMPE ANTES? POR ÓNDE ROMPE AGORA?
  70. 73. TIPOS DE ESTRUCTURAS <ul><li>MASIVAS
  71. 74. ENTRAMADAS OU ARMAZÓN
  72. 75. TRIANGULADAS
  73. 76. LAMINARES
  74. 77. COLGANTES
  75. 78. ABOVEDADAS </li></ul>
  76. 79. ESTRUCTURAS MASIVAS <ul><li>PREDOMINA UNHA GRAN CONCENTRACIÓN DE MATERIAL </li></ul>
  77. 80. ESTRUTURAS ENTRAMADAS <ul><li>FORMADAS POR ELEMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRECRUZADOS
  78. 81. UTILIZAN VIGAS E COLUMNAS </li></ul>
  79. 82. ESTRUTURAS TRIANGULADAS <ul><li>FORMADAS POR TRIÁNGULOS
  80. 83. EMPREGAN BARRAS (PERFÍS) </li></ul>
  81. 84. ESTRUTURAS LAMINARES <ul><li>PREDOMINA A SUPERFICIE
  82. 85. AS CARCASAS DOS ELECTRODOMÉSTICOS </li></ul>
  83. 86. ESTRUTURAS COLGANTES <ul><li>SUSTENTADAS POR CABLES.
  84. 87. MOITAS VECES COMBINADA CON ESTRUTURAS TRIANGULARES </li></ul>
  85. 88. ESTRUTURAS ABOVEDADAS <ul><li>PREDOMINAN OS ARCOS, AS BÓVEDAS E AS CÚPULAS.
  86. 89. PONTES, TÚNELES </li></ul>
  87. 90. PONTES <ul><li>TIPOS SEGÚN ESTRUCTURA </li><ul><li>VIGAS
  88. 91. ARCO
  89. 92. PONTONES
  90. 93. TRIANGULADO
  91. 94. CANTILEVER
  92. 95. COLGANTE
  93. 96. ATIRANTADO </li></ul></ul><ul><li>TIPOS SEGÚN MATERIAL </li></ul><ul><ul><li>CORDAS
  94. 97. MADEIRA
  95. 98. MAMPOSTERIA
  96. 99. METÁLICOS
  97. 100. FORMIGÓN </li></ul></ul>
  98. 101. PONTES
  99. 102. PONTES
  100. 103. PONTES

×