L'electricitat i el magnetisme

1.690 visualizações

Publicada em

0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.690
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
398
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
20
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

L'electricitat i el magnetisme

 1. 1. L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME
 2. 2. Saps per què? Per què alguna vegada has vist saltar guspires quan et treies el pijama o el jersei? Has jugat a atreure paperets amb un bolígraf que has fregat amb la màniga del jersei? Sabries explicar perquè es produeixen els llamps?
 3. 3. LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUESTots aquests fenòmens passen per lescàrregues elèctriquesTots els cossos tenen càrregueselèctriques.Les càrregues poden ser :Positives o protonsNegatives o electrons
 4. 4. Com es carreguen els cossos? Normalment els objectes que ens envolten tenen el mateix nombre de càrregues positives que de negatives. Diem que són elèctricament neutres.
 5. 5. Cossos i càrregues elèctriques Un cos és neutre elèctricament si té el mateix nombre de protons que d’electrons . Cos elèctricament neutre
 6. 6. Cossos i càrregues Però les càrregues negatives poden passar fàcilment d’un cos a un altre. Sobretot això passa quan dos cossos es freguen: les càrregues negatives d’un passen a l’altre. D’aquesta manera un dels dos queda carregat negativament i , l’altre, positivament.
 7. 7. Cossos i càrregues elèctriques Un cos està carregat positi- vament si té més càrregues positives que negatives. Cos carregat positivament
 8. 8. Cossos i càrregues elèctriques Un cos està car- regat negativament si té més càrregues negatives que positives. Cos carregat negativament
 9. 9. L’electricitat estàtica Quan freguem determinats objectes entre si, les càrregues negatives d’un cos passen a l’altre. Els cossos queden carregats elèctricament amb electricitat estàtica.
 10. 10. Les forces entre càrregues elèctriques Els cossos car- regats elèctri- cament tenen propietats especials: Amb càrrega diferent s’atreuen. Amb la mateixa càrrega es repel·leixen
 11. 11. El corrent elèctric: càrregues en movimentEl corrent elèctric consisteix en unmoviment ordenat de càrregueselèctriques per un material conductor.Les càrregues que es mouen són lesnegatives, o sigui, els electrons.Com més càrregues circulen per unconductor, més intensitat diem que téel corrent.
 12. 12. TIPUS DE MATERIALSConductors: són els que deixenpassar l’electricitat. Són conductorsel coure, l’alumini, l’or , la plata,...Aïllants: són els que no deixen passarel corrent elèctric. Són aïllants elplàstic, el vidre,el suro,...
 13. 13. MATERIALS CONDUCTORS or aluminicoure plata
 14. 14. MATERIALS AÏLLANTSplàstics vidre suro
 15. 15. Els efectes del corrent elèctric Quan les càrregues elèctriques circulen per un material conductor, poden provocar diversos efectes. Alguns d’ells són: Efecte calorífic. Efecte lluminós. Efecte sonor. Efecte magnètic. Efecte mecànic
 16. 16. Efecte calorífic Quan el corrent elèctric circula per un cable, aquest s’escalfa. És el que passa en una torradora o en una planxa.
 17. 17. Efecte lluminós El corrent elèctric pot produir llum, com passa en les bombetes o les pantalles dels televisors o dels ordinadors. La bombeta incandescent ( que ara ja desapareix) té un filament molt prim que ,quan hi passa el corrent, s’escalfa tant que es posa incandescent i emet llum.
 18. 18. Efecte sonor El corrent elèctric es transforma en so en els altaveus.
 19. 19. Efecte magnètic Un cable pel qual circula el corrent elèctric es comporta com un petit imant , que atreu cossos de ferro o altres metalls. És el cas dels electroimants.
 20. 20. Efecte mecànic En els motors elèctrics el corrent elèctric s’aprofita per provocar un moviment rotatori.
 21. 21. EL CIRCUIT ELÈCTRIC
 22. 22. Què és un circuit elèctric?Un circuit elèctric és lassociació dunconjunt delements conductors queformen un circuit tancat, de maneraque és possible la circulació decorrent a través d’ells.
 23. 23. ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Generador : és el dispositiu que genera el corrent elèctric o elec- tricitat. Exemple: les piles
 24. 24. ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Cable o fil conductor: condueix l’electricitat per tot el circuit. Són de coure, envoltats per plàstic.
 25. 25. ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Dispositiu o aparell elèctric : transformen l’energia elèctrica en una altra energia. Exemple: la bombeta transforma l’energia elèctrica en llum.
 26. 26. ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Interruptor : permet obrir i tancar el circuit. Quan el circuit s’obre no passa el corrent. Quan el circuit es tanca, passa el corrent.
 27. 27. Circuit elèctric tancat
 28. 28. Circuit elèctric obert
 29. 29. Els generadors Hi ha diversos tipus de generadors: Piles Bateries recarregables Cèl·lules fotovoltaiques o piles solars Alternadors o dinamos
 30. 30. Els generadors: les piles Són els generadors més senzills. Hi tenen lloc reaccions químiques que produeixen el corrent elèctric. S’utilitzen en aparells petits, com llanternes o joguines. Després d’usar-les un temps s’exhaureixen, tot i que també n’hi ha que es poden recarregar.
 31. 31. Els generadors: les bateriesrecarregables. Funcionen de manera semblant a les piles, però quan s’acaben es poden carregar connectant-les a un endoll. En un cotxe, els llums o la ràdio funcionen gràcies a una bateria que es recarrega mentre el cotxe circula. També en són exemples les bateries dels mòbils.
 32. 32. Els generadors: les cèl·lulesfotovoltaiques o piles solars Aprofiten la llum i la transformen en corrent elèctric. Hi ha calculadores petites que funcionen amb llum solar. També en podem trobar de més grans als satèl·lits artificials.
 33. 33. Els generadors: els alternadorso dinamos. Produeixen elcorrent elèctric gràcies al gir d’un aparell. Un exemple el trobem als llums de les bicicletes.
 34. 34. La xarxa elèctrica Els aparells elèctrics que utilitzem a les llars no funcionen amb piles ni n¡bateries sinó que es connecten a la xarxa elèctrica per mitjà d’un endoll. L’endoll té dos forats, on s’hi introdueixen les dues clavilles de l’aparell: per un dels forats surten les càrregues elèctriques i per l’altre entren . L’endoll de la paret està connectat a la xarxa elèctrica general, on arriba el corrent des del generador de les centrals elèctriques.
 35. 35. La producció d’electricitat: lescentrals elèctriques Les centrals elèctriques produeixen electricitat gràcies a un generador, a l ‘interior dels quals hi ha imants i bobines de fils conductors que poden girar. Per fer girar els generadors es fan servir turbines, que giren aprofitant l’energia mecànica de l’aigua o del vapor.
 36. 36. Tipus de centrals elèctriques Depenent de la font d’energia utilitzada hi ha : Centrals hidroelèctriques . Centrals eòliques. Centrals tèrmiques. Centrals nuclears. Centrals solars tèrmiques. Centrals solars fotovoltaiques.
 37. 37. El transport de l’energia elèctrica L’energia produïda a les centrals no es pot emmagatzemar i s’ha de repartir a mesura que es va produint. Des de les centrals es porta als llocs de consum a través de les línies elèctriques. A l’exterior de les ciutats els cables solen estar subjectats a torres elevades d’alta tensió. A les ciutats els cables normalment van soterrats fins a arribar als edificis i, un cop a dins, es reparteix per tots els habitatges.
 38. 38. EL MAGNETISME
 39. 39. ELS IMANTSUn imant és un cos capaç d’atreure elferro( o algun altre metall:coure )Hi ha dos tipus d’imants:Imants naturals ( com la magnetita)Imants artificials ( fets per l’home)La propietat dels imants d’atreure elferro s’anomena magnetisme.
 40. 40. USOS DELS IMANTS
 41. 41. PROPIETATS DELS IMANTS Els imants tenen dos pols: Pol nord Pol sud Dos imants encarats per pols del mateix signe es repel·leixen. Dos imants encarats per pols de signe contrari s’atreuen.
 42. 42. PROPIETATS DELS IMANTS
 43. 43. ELS ELECTROIMANTSSón imants temporals: tal com el seunom indica només actuen com unimant quan els hi arriba energiaelèctrica.Mitjançant el corrent elèctric es potconvertir un tros de ferro en unimant.
 44. 44. ELECTROIMANT

×